Golf pomáhá
Rezervace TeeTime Rezervace TeeTime

ROYAL GOLF Tour 2022
GREEN RESORT Hrubá Borša900 50 Hrubá Borša,

Registrace

Zahájení: 13.08.2022 09:00

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněno


Podmínky

KATEGÓRIE: A kategória spoločná HCP 0-18: systém stableford netto s úpravou HCP. Muži HCP 0 – 12: biele odpaliská, v prípade nad 55rokov (hra zo žltých) Muži HCP 12,1 - 18,0: žlté odpaliská, Ženy HCP 0 – 12: modré odpaliská,v prípade nad 55rokov ( hra z červených) Ženy HCP 12,1 - 18,0: červené odpaliská, B kategória spoločná HCP 18,1 – 31,9: systém stableford netto s úpravou HCP. Muži HCP 18,1 – 31,9: žlté odpaliská, Ženy HCP 18,1 – 31,9: červené odpaliská. C kategória spoločná M/Ž HCP 32 - 54: systém stableford netto s úpravou HCP Hráčom s HCP 54 sa ráta HCP ako 36. Poznámka: hlavná kategória A,B,C stb vedľajšia, celkový víťaz na rany prvé miesto.

Popis:

Hrá sa celé 18 jamkové ihrisko. Pre prihlásených účastníkov súťažný výbor stanovuje čas na odohranie 18 jamiek na 5 hod. Mobilné telefóny, elektronické meracie zariadenia: súťažný výbor schvaľuje použitie elektronických pomôcok výhradne za účelom merania vzdialenosti. Súťažný výbor môže pred začatím turnaja v prípade potreby upraviť kategórie. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Používanie autíčka je povolené!!! Meracie zariadenia sú počas turnajového kola povolené s výnimkou meracích zariadení prepočítavajúcich vzdialenosť vzhľadom na eleváciu (zariadenia počítajúce so slope). Hrá sa podľa pravidiel golfu R.&A.GC of St. Andrews a miestnych pravidiel ihriska. Každý zúčastnený hráč dostane nielen štartovací balíček, ale aj prekvapenie. Každý hráč sa može zapojiť do chippingovej súťaže o víkendový golfový pobyt pre 2 osoby v Skalici..

Přihlášení:

Prostredníctvom servera SKGA, prípadne na e-mail royal.golf.tour@gmail.com.

Vítězství:

Víťaz celkovej túry vyhráva GEUM DECOLT GRAND Boduje sa prvých 10 miest a zbierajú sa body z celej túry.Počet turnajov 7.

Ceny:

Prvé 3 miesta v kategórií A, B,C muži-ženy na turnaji získavajú: trofej Royal Golf Tour 2022 a vecné ceny od sponzorov túry. Celkový víťaz (prvé miesto na rany) získava : trofej Royal Golf Tour 2022. Na turnaji RGT 2022 sa budú vyhodnocovať aj doplnkové golfové súťaže - Longest Drive (muži, ženy) - Nearest to the Pin – spoločná o exkluzívny golfový víkendový pobyt v Skalici pre 2 osoby . Chipping po hre o exkluzívny golfový víkendový pobyt v Skalici pre 2 osoby. Hole in one golfovy vozík GEUM DECOLT GRAND

Poplatky:

Výška turnajového poplatku za green-fee klubu/štartovné 110,-€ Členovia GKHB s ročným hracím fee platia len štartovné 45,- €. Turnajový poplatok platia hráči na mieste konania turnaja. Registračný poplatok okrem iného zahŕňa občerstvenie na ihrisku. Každý hráč dostane štartovací balíček, welcomedrink . Nehráč v prípade záujmu o catering: poplatok 25,- €. Catering zahŕňa raňajky, Welcome drink,Diplomático,Don Papa,Aperol,Proseco, káva, víno, Pepsi , proteínová tyčinka ,ovocie, voda a občerstvenie počas celého turnaja (rozvážané hosteskami na golfových autíčkach).

Stravování

áno: Raňajky, Halfway , celodenný pitný režim a obedový raut po hre

Kategorie

A. kategória spoločná HCP 0-18

B. kategória spoločná HCP 18,1 – 31,9

C. kategória spoločná HCP 32 - 54

D. na rany spoločná

Kolo č.1

WHITE 0 - 55 let

YELLOW 56 - 100 let

YELLOW 0 - 100 let

BLUE 0 - 55 let

RED 56 - 100 let

RED 0 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní ustanovení
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je TeeTime SE, IČO: 24236381, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 840 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle
e-mail: teetime@teetime.cz

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- e-mail,
- telefon,
- fotografie,
- datum narození.

1.5. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.


2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Správce zpracovává osobní údaje zákazníka (fakturační údaje uvedené na faktuře), které nezbytně potřebuje, aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu povinnosti uchovat daňové a účetní doklady podle příslušných právních předpisů.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů za tímto účelem je článek 6 odstavce 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě:

  • Oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.

  • Souhlasu se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

  • Souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
4.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
- zajišťující marketingové služby,
- zajišťující účetní služby,
- zajišťující vedení agendy a evidence hráčů, zpracování přihlášek na turnaje, tvorby žebříčků apod.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva zákazníka
5.1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Na základně vyzvání ze strany zákazníka správce doloží, jaké osobní údaje zákazníka zpracovává a proč.

- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Pokud u zákazníka dojde ke změně nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo požadovat změnu, opravu či doplnění svých osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
Dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na žádost správce vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů, nebude-li mít zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat (např. pro potřeby evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem).

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
Pokud se zákazník domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, nebo že provádí zpracování nezákonně, může využít tohoto práva. V tom případě správce bez odkladu omezí zpracování do doby vyřešení námitky. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Zákazník má rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním
A to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 1 těchto podmínek.

5.2. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 125, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz)

6. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
6.1. Odběr obchodních sdělení lze ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložením do uzamykatelné skříně, apod.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Registrací na webové stránce teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Sdílet

TeeTime network

Buďte s námi v kontaktu a mějte přehled
o novinkách a akcích.

Přihlaste se k odběru newsletteru

Exkluzivní nabídky přímo do inboxu!

Loading...

Hotline TeeTime
Jsme Vám k dispozici!

Pondělí - Neděle: 8:00 - 20:00

+420 245 007 156

teetime@teetime.cz

další kontakty

Vyzkoušejte mobilní aplikaci TeeTime

Rezervujte si hru snadno a rychle odkudkoliv! Stáhněte si naši aplikaci ještě dnes!

Aplikace TeeTime vám přináší řadu výhod, které budete mít stále při ruce ve svém smartphonu!

„Úspěchy na golfovém hřišti nejsou důležité. Důležitá je slušnost a poctivost.“

-Tiger Woods

2517_galerie4.png 2517_galerie5.png 2517_galerie2.png 2517_galerie.png 2517_galerie3.png

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací