Loading...

GOLF POMÁHÁ!

Tornádo, které v červnu poničilo obce na jižní Moravě, zvedlo vlnu solidarity po celé zemi – a připojili se i golfisté! Vznikly proto dva nezávislé projekty z golfového světa: díky jednomu se mateřská škola v Moravské Nové Vsi dočkala obnovy hřiště pro děti, ve druhém jsme spojili síly a vznikla sbírka ,,Golf Pomáhá“ určená na pomoc lidem v zasažených oblastech. Děkujeme všem, kdo se do obou projektů zapojili!

Školka má nové hřiště... I díky vám!

Prostřednictvím společného projektu Asociace golfových hřišť z.s. a společnosti TeeTime SE se rozběhla obnova dětského hřiště mateřské školy v Moravské Nové Vsi. Přispět stále mohou i jednotliví golfisté. Významnou měrou se do projektu zapojily společnosti ITTEC, s.r.o. a ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

„Když jsem viděla, jak to všude kolem vypadá, vůbec jsem netušila, jak si sami s touto katastrofou poradíme a jak to bude s dětmi od 1. září,“ říká Vladislava Časná, ředitelka MŠ. I díky jejímu aktivnímu úsilí se obnova posouvá ohromnou rychlostí.

Společnost ITTEC, s.r.o. školce poskytla materiál pro zbudování závlahy hřiště, která usnadní i budoucí údržbu nově vysazeného trávníku. Zajistila jak zpracování projektu závlah, tak i dodání veškerého materiálu Rain Bird pro instalaci automatického zavlažovacího systému.

Travní osivo pro nově budovaný trávník dodala společnost ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. Obchodní zástupkyně pro golfová hřiště Michaela Křepinská se rozhodla nový trávník osobně dojet osít. 

Poděkování patří rovněž dodavateli zeminy TLAK SMOLÍK s.r.o., firmám RAIN FOX s.r.o. a STUDNY Doležel a Janíček, s.r.o., které instalovaly závlahový systém společně s místním podnikatelem Jakubem Vájou, jehož firma se také zabývá instalacemi automatických zavlažovacích systémů.

K realizaci projektu pomáhají i jednotliví golfisté, kteří mohou přispět částkou 100 Kč při objednání fee přes aplikaci a portál TeeTime. Díky spojení sil všech zúčastněných se budou moci děti po prázdninách vrátit zpět do areálu mateřské školy v této těžce zkoušené obci.

Golf pomáhá! Stále je možné přispět i do sbírky!

Pokud chcete i vy podpořit obyvatele jihomoravských vesnic zasažených tornádem prostřednictvím Charity Česká republika, můžete tak učinit zasláním příspěvku na následující účet:

č. ú: 88444422/0800
VS: 9061Děkujeme, že pomáháte! 


Chci vystavit potvrzení o daru

4107_skolka-1 4107_skolka-6 4107_skolka-5 4107_skolka-4 4107_skolka-2
Společnost

TeeTime SE

IČO: 24236381
se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 840

© 2024 - TeeTime SE - Golfový portál, všechna práva vyhrazena

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací