Loading...

Dámska Borša Tour 2023 - finále

Dámska Borša Tour 2023 - finále

Hrubá Borša - Slovenská republika

Popis turnaje

Dámska tour 2023 je séria piatich golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša. Systém hry spočíva v zapisovaní najlepších výsledkov na jednotlivých jamkách počas vybraných turnajoch v sezóne 2023. Hráčka s najnižším počtom rán na „dámskej tour“ osemnástke vo svojich kategóriach vyhrávajú voucher od CK GOLFTRIP Všetky členky GKHB so zaplateným hracím členský pri registrácii obdržia zvýhodnený voucher na hru na 18 jamiek - "Zaplať 9 jamiek a hraješ 18 jamiek". Voucher je prenosný, platnosť do 31.3.2024, možnosť využitia od PONDELOK – NEDEĽA (mimo turnajov).

Zahájení: 28.09.2023 09:30

Počet dní: 1 den

Pořadatel: nevyplněnoPodmínky

Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu R & A of St. Andrews a miestnych pravidiel Golfového klubu Hrubá Borša. Meracie zariadenia sú povolené výhradne na meranie vzdialenosti. Funkcie merania iných veličín musia byť vypnuté. Každé kolo turnaja Dámska Tour 2023 je vyhodnotené samostatne pre hlavné kategórie a vedľajšiu kategóriu. Doplnková súťaž bude vyhodnotená samostatne na poslednom Dámskom Tour 2023 v sezóne. Hlavné kategórie v jednotlivých turnajoch sa hrajú na stableford netto, pričom každý výsledok z jamky (rany brutto) bude použitý do doplnkovej súťaže DÁMSKY ECLECTIC. Každý hráč má možnosť zlepšiť si výsledok na jamke v ďalších HCP turnajoch počas sezóny a tým získať najlepšie skóre za 18 jamiek ktoré, bude použité vo vyhodnotení súťaže DÁMSKY ECLECTIC za podmienky, že hráč úspešne odohral minimálne 2 turnaje z Dámskej Tour 2021 v sezóne a nemá žiadnu jamku zahratú na 0 úderov (scratch).

Přihlášení

Cez server SKGA, e-mail recepcia@golfborsa.sk alebo na tel. č. 0902 602 737

Vítězství

Kategória Ženy HCP +4,0 – 20,0 : víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov Kategória Ženy HCP 20,1 – 54: víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov Kategória Muži HCP +4 – 54 - vedľajšia kategória turnaja - víťazí hráč s najvyšším počtom STBF netto bodov ECLECTIC ŽENY- doplnková celoročná súťaž pre všetky hráčky bez obmedzenia HCP, víťazí hráčka s najnižším počtom rán v rámci celoročnej súťaže ECLECTIC

Ceny

Ceny v jednotlivých turnajoch - trofeje a vecné ceny. Ceny pre víťazov celoročného hodnotenia Dámskej ECLECTIC v jednotlivých kategóriach - voucher od CK GOLFTRIP. Hole-in-one na jamke č. 12 - hráč, ktorý zahrá svoju prvú ranu priamo do jamky, vyhráva tlačiareň od spoločnosti AB Copy s.r.o.

Poplatky

Špeciálna cena pre dámy nečlenky/registračné členky: štartovné + greenfee 49€ Dámy členky:so zaplateným ročným hracím poplatkom: štartovné 25€ Členky SKLGA: štartovné + greenfee 44€ Dámy členky:so zaplateným ročným hracím poplatkom: štartovné 25€ Muži- Nečlen/registračný člen: štartovné + greenfee 63€ Člen GKHB so zaplateným ročným hracím poplatkom: štartovné 25€ Junior do 10 rokov: štartovné 25€ Junior 11-16 rokov: štartovné + greenfee 50€ Junior 17-21 rokov: štartovné + greenfee 61€

Stravování

minerálka, káva, dezert, obed po hre (výber z dvoch jedál - mäsité alebo vegetariánske)

Kategorie

ŽENY HCP +4 - 54

Brutto stableford - ženy - doplnková

Muži +4-54

STAT1

STAT2

Kolo č.1

RED 0 - 12 let

RED 0 - 100 let

YELLOW 13 - 100 let

Přílohy

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Základní ustanovení
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je TeeTime SE, IČO: 24236381, se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 840 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 - Nusle
e-mail: teetime@teetime.cz

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- e-mail,
- telefon,
- fotografie,
- datum narození.

1.5. Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.


2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Vedení účetnictví – zákonná povinnost
Správce zpracovává osobní údaje zákazníka (fakturační údaje uvedené na faktuře), které nezbytně potřebuje, aby vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu povinnosti uchovat daňové a účetní doklady podle příslušných právních předpisů.

Právním důvodem ke zpracování osobních údajů za tímto účelem je článek 6 odstavce 1 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy.

Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit na základě:

  • Oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Osobní údaje (jméno, příjmení a e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.

  • Souhlasu se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

  • Souhlasu se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
4.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
- zajišťující marketingové služby,
- zajišťující účetní služby,
- zajišťující vedení agendy a evidence hráčů, zpracování přihlášek na turnaje, tvorby žebříčků apod.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva zákazníka
5.1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Na základně vyzvání ze strany zákazníka správce doloží, jaké osobní údaje zákazníka zpracovává a proč.

- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
Pokud u zákazníka dojde ke změně nebo shledá své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, má právo požadovat změnu, opravu či doplnění svých osobních údajů.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
Dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na žádost správce vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů, nebude-li mít zákonnou povinnost osobní údaje zpracovávat (např. pro potřeby evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem).

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
Pokud se zákazník domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, nebo že provádí zpracování nezákonně, může využít tohoto práva. V tom případě správce bez odkladu omezí zpracování do doby vyřešení námitky. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Zákazník má rovněž právo na přenos zpracovávaných informací ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním
A to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I bod 1 těchto podmínek.

5.2. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. (adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 125, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz)

6. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
6.1. Odběr obchodních sdělení lze ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložením do uzamykatelné skříně, apod.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Registrací na webové stránce teetime.cz nebo v aplikaci TeeTime potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

Registrace na turnaj

Registrace uzavřena

Prohlédněte si hřiště

GREEN RESORT Hrubá Borša

Green Resort Hrubá Borša hostí 18 jamkové mistrovské hřiště, které bylo otevřeno 10. srpna 2014 a je dílem architekta Martina Munky ve spolupráci s Dávidem Záleským. Hřiště je promyšleně navrženo s ohledem na přehlednost, s čitelnými a viditelnými překážkami, čímž je zajímavé pro golfisty všech úrovní.

Hodnotilo 127 hráčů

Společnost

TeeTime SE

IČO: 24236381
se sídlem
Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 840

© 2024 - TeeTime SE - Golfový portál, všechna práva vyhrazena

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Abychom dosáhli ještě lepšího odpalu, rádi bychom pracovali s cookies.   Více informací